Prawo Budowlane 2016

Serwis prezentuje polską ustawę prawo budowlane 2016 na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl) - ostatnia aktualizacja styczeń 2016r. Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, składa się z jedenastu rozdziałów:

 1. Przepisy ogólne
 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
 6. Utrzymanie obiektów budowlanych
 7. Katastrofa budowlana
 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 9. Przepisy karne
 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
 11. Przepisy przejściowe i końcowe