Prawo budowlane

Tekst jednolity ustawy prawo budowlane 2016 (ostatnia aktualizacja: 27.09.2016 r.) na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Ustawa prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów (w tym ze 108 artykułów). Dyskusje, komentarze i opinie na forum.